Ընդհանուր բնութագիր

Իմ կարոտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկա․
Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա․․․

Ե․ Չարենց

Քուչակի անվան հետ կապված են բազմաթիվ առեղծվածներ։ Մի կողմից ժողովուրդն իր հիշողության մեջ պահելով որդուց որդի պատմել է ավանդազրույցներ այդ զարմանալի աշուղի  և  նրա հրաշագործ երգերի մասին, մյուս կողմից գիտնականները համաձայնության չեն գալիս այն հարցում, թե նա՞ է մեզ հասած բացառիկ ստեղծագործությունների՝ հայրենների հեղինակը, թե՞ ոչ։ 

Քուչակին վերագրվող հայրենները միջին հայերենով գրված քառյակներ են, որոնք հայ և համաշխարհային գրականության գանձերից են։ Քուչակյան հայրենները դրվել են Օմար Խայամի, Հաֆեզի ստեղծագործությունների կողքին։

Միջնադարում բանաստեղծությունները հիմնականում կրոնական բովանդակություն ունեին, դատապարտվում էր անձնական զգացմունքների պատկերելը։

Իսկ հայրենների «գլխավոր հերոսը» սերն է՝ իր բազմաթիվ դրսևորումներով։

Երբ սերն ի յաշխարս եկավ, եկավ իմ սիրտս բնակեցավ.

Հապա յիմ սրտես ի դուրս` յերկրէ յերկիր թափեցավ․․․


 

Հայրենները պարզ են, անկեղծ, դիպուկ, սիրո լույսով ողողված։ Կան նաև պանդխտության, բնության և այլ թեմաներով հայրեններ։

Ես՝ աչք ու դու՝ լոյս, հոգի՛, առանց լոյս՝ աչքըն խաւարի,

Ես՝ ձուկ ու դու՝ ջուր, հոգի՛, առանց ջուր՝ ձուկըն մեռանի,

Երբ ձուկն ի ջրէն հանեն, այլվի ջուր ձգեն, նա ապրի,

Երբ զիս ի քենէ զատեն, քանց զմեռնելն այլ ճար չի լինի։

Ն․ Քուչակ