Ասույթներ, թևավոր խոսքեր
Ասույթներ
111
Քննարկում

222

333

444
Քննարկում

5555

6666
Քննարկում

7777

8888
Քննարկում

9999

թևավոր խոսքեր

10000

11111