Ասույթներ, թևավոր խոսքեր
Ասույթներ
Մի լավ գիրք կարող է փրկել մի ամբողջ ազգ: Վատը՝ կործանել հիմնովին… Գրականությունը պիտի մաքուր լինի, անընդհատ հսկողության տակ…
Ով չի ճանաչում իր հայրենիքը, չի կարող ճշմարիտ սիրել այն:
Կա մի բան, որ աշխարհի զանազան ծայրերից կարող է միավորել հայերը հոգվով, մտքով և արյունով. այն է՝ ազգային սերը:
Ներկայումս ժողովրդի մեջ ընթերցանություն տարածելը այն փրկարար միջոցներից մեկն է, որ կազատե նորան շատ մոլորություններից:
Ես ոչ մի նշանակություն չեմ տալիս այն փառքին, այն հռչակին, որ հայն ստանում է օտարների ծառայության մեջ:
Քրքրիր մի ազգի հնությունները, և մի գիշերվա մեջ կզարթնի նրա հոգին։
Եթե մի ժողովուրդ մնացել է անշարժ, դրա գլխավոր պատճառն այն է, որ կինը չէ մասնակցում հասարակական գործերի մեջ։
Որքան տղամարդը թուրքերի ազդեցության տակ խարդախված է, փչացած է, որքան նա կորցրել է հայկական իր ինքնուրույնությունը, այնքան կինը պահպանվել է մաքուր․․․իր բարքուվարքի անաղարտության մեջ։
Կինն է այն առանցքը, որի շուրջ պտտվում է քաղաքակրթությունը։
թևավոր խոսքեր