Ասույթներ, թևավոր խոսքեր
Ասույթներ
Ազգերի զորությունը ընտանիքի մեջ է: Զորավոր է այն ազգը, որ ունի զորավոր ընտանիք, սիրով, միությամբ, առաքինի և հավատարիմ կենակցությամբ ապրող ընտանիքներ…
Ժողովուրդը, այո՛, ուժ ունի, ժողովուրդը մի հեղեղ է, որ թե հզորացավ, կարող է թումբեր կործանել, ամբարտակներ տապալել: Բայց պակասում է մեզ մարդ, որ կարողանա ժողովրդի սրտի հետ խոսել, ոգիներ վառել, հեղեղ պատրաստել:
Զգուշացեք օրիորդներ, որ ձեր ծաղկող հասակն ապարդյուն չանցնե՝ նման բարդի ծառին,որ ուռճանում, բարձրանում է մինչև ամպերը, բայց ո՛չ հովանի է տալիս արևակեզ անցորդին և ո՛չ պտուղ տնկող մշակին․․․
Մի՛ նվիրեք ձեր սիրտը վաղանցուկ հրապույրներին և ոչ էլ շլացեք փայլուն երևույթներով: Դրանք ասուպներ են, որոնք մի վայրկյան վառվելով երկնակամարի վրա, ապա հանգչում, անհետանում են մթության մեջ:
Միշտ այն կարծիքին եմ եղել, որ վեպերով կարելի է ավելի շատ բան ասել ժողովրդին, քան սառը առաջնորդողներով։
Ամեն մի մեծ գործ նախ փոքրից է սկսվում։
Ճշմարտությունը ամենից երկչոտ արարածն է։
թևավոր խոսքեր